№1 / 2014

  1. Moskaleva E.Yu., Semochkina Yu.P., Rodina A.V., Severin S.E.
  2. Mirzaev K.B., Sychev D.A., Andreev D.A.
  3. Dolinskiy A.K., Tolibova G.Kh., Tral' T.G., Bezhenar' V.F.
  4. Gershtein E.S., Nikolayev A.N., Korotkova E.A., Delektorskaya V.V., Golovkov D.A.
  5. Kostyleva O.I., Maslyaev A.V., Ermilova V.D., Vysotskaya I.V., Gritskevich M.V., Ovchinnikova L.K., Portnoy S.M.
  6. Aleinikov A.S., Gaiduk I.V., Kushlinskii N.E.
  7. Kushlinskii N.E., Babkina I.V., Kuznetsov I.N., Korotkova E.A., Ten E.A., Bulycheva I.V., Solovev Yu.N., Aliev M.D.
  8. Solovykh E.A., Karaoglanova T.B., Kushlinskii N.E.
  9. Shakhristova E.V., Stepovaya E.A., Ivanov V.V., Nosareva O.L., Dzuman A.N., Ryazantseva N.V., Novitskiy V.V.