№2 / 2018

  1. Paltsev M.A., Zuev V.A., Diatlova A.S., Linkova N.S., Kvetnaia T.V.
  2. Shikh E.V., Volodin A.A., Maksimov M.L., Tarasov V.V.
  3. Kondratyev A.V., Shnayder N.A., Shulmin A.V., Lomakin A.I.
  4. Snalina N.E., Sychev D.A.
  5. Saakyan S.V., Tsygankov A.Iu., Amiryan A.G., Loginov V.I., Burdennyy A.M.
  6. Pisarenko O.I., Shulzhenko V.S., Studneva I.M., Pelogeykina Yu.A., Veselova O.M.
  7. Kryzhanovskii S.A., Antipova T.A., Tsorin I.B., Pekeldina E.S., Nicolaev S.V., Sorokina A.V., Miroshkina I.A., Gudasheva T.A., Seredenin S.B.
  8. Mirzaev K.B., Fedorinov D.S., Sychev D.A., Maksimova N.R., Chertovskih Ya.V., Popova Ya.V., Tayurskaya K.S., Rudykh Z.A.
  9. Ponomarenko I.V., Prashchayeu K.I., Shaginyan G.G., Churnosov M.I., Ilnitski A.N., Khrokhmaliova E.V.