№4 / 2018

 1. Bragina O.D., Chernov V.I., Larkina M.S., Zelchan R.V., Sinilkin I.G., Medvedeva A.A.
 2. Khomyakova T.I., Zolotova N.A., Makarova O.V., Khomyakov Yu.N.
 3. Topchieva L.V., Balan O.V., Malysheva I.E., Barysheva O.Yu., Marusenko I.M., Vaskova O.A.
 4. Deryusheva I.V., Tsyganov M.M., Rodionov E.O., Efteev L.A., Ibragimova M.K., Miller S.V., Tuzikov S.A., Litviakov N.V.
 5. Eremenko N.N., Shikh E.V., Serebrova S.Yu.
 6. Temirbulatov I.I., Ivashchenko D.V., Rudykh Z.A., Popova N.V., Tayurskaya K.S., Chertovskikh Ya.V., Sychev D.A.
 7. Muraveva A.I., Vorontsov E.A., Kuznetsov S.L., Tubasheva I.A., Gukasova N.V.
 8. Glukhov A.I., Nalobin D.S., Gordeev S.A., Kalabushev S.N.
 9. Mirzaev K.B., Fedorinov D.S., Sychev D.A., Maksimova N.R., Chertovskih Ya.V., Popova Ya.V., Tayurskaya K.S., Rudykh Z.A.
 10. Maiborodin I.V., Maslov R.V., Mikheeva T.V., Elovskiy A.A., Figurenko N.F., Maiborodina V.I., Shevela A.I., Anishchenko V.V.
 11. Klimov E.А., Tretiakov A.V., Gapanovich E.S., Kokaeva Z.G., Soboleva A.G., Sakaniya L.R., Korsunskaya I.M., Sobolev V.V.