№2 / 2019

  1. Shirshova A.N., Boyarskikh U.A., Filipenko M.L., Pokrovsky V.S., Kushlinskii N.E.
  2. Erichev A.N., Bode I.I., Polyakova V.O., Kotsyubinsky A.P.
  3. Aitbaev K.A., Tuhvatshin R.R., Fomin V.V., Murkamilov I.T., Talaibekov M.T.
  4. Nevozinskaya Z. A., Soboleva A. G., Klimov E. A., Korsunskaya I. M., Sobolev V. V.
  5. Aliyev J.А., Melikova L.A., Mansurov E.B., Aliyeva F.K., Bagirova E.E., Mexdizade S.Q., Nadjafova A.S.
  6. Musaelyan A.A., Chistyakov I.V., Nazarov V.D., Lapin S.V., Sogoyan M.V., Khalchitsky S.E., Emanuel W.L., Lobachevskaya T.W., Akopov A.L.
  7. Kvetnoy I.M., Drobintseva A.O., Kleimenova T.S., Polyakova V.O., Turkadze К.А.
  8. Maiborodin I.V., Mikheeva T.V., Kuzkin S.A., Maiborodina V.I., Kadyrova A.I., Shevela A.I.