№3 / 2019

 1. Arutjunyan A.V., Milyutina Yu.P., Zalozniaia I.V., Shcherbitskaia A.D., Kerkeshko G.O.
 2. Rodichkina V.R., Kvetnoy I.M., Polyakova V.O.
 3. Spirina L.V., Slonimskaya E.M., Yurmazov Z.A., Usynin E.A., Lushnikova N.A., Tarasenko N.V., Kondakova I.V.
 4. Ivontsin L.A., Mashkovtseva E.V., Nartsissov Ya.R.
 5. Bakirov B.A., Derevyanko Kh.P., Kudlay D.A.
 6. Sakhabeev R.G., Polyakov D.S., Grudinina N.A., Vishnya A.A., Kozlovskaia A.A., Sinitsyna E.S., Korzhikov-Vlakh V.A., Tennikova T.B., Shavlovsky M.M.
 7. Polyakova V.O., Gazitaeva Z.I., Kleimenova T.S., Drobintseva A.O., Prokopov A.Yu., Kvetnoy I.M.
 8. Lokhonina A.V., Elchaninov A.V., Makarov A.V., Nikitina M.P., Goldshtein D.V., Paltsev M.A., Fatkhudinov T.Kh.
 9. Tolibova G.H., Tral T.G., Tatsiy I.D., Kleimenova T.S., Kvetnoy I.M.
 10. Zubow Kristina, Zubow Anatolij, Zubow Viktor Anatolievich
 11. Malyavskaya S.I., Kostrova G.N., Lebedev A.V.