№6 / 2020

  1. Belushkina N.N., Paltsev M.A.
  2. Ruksha T.G., Zemtsov D.S., Lavrentiev S.N., Palkina N.V., Yessimbekova A.R.
  3. Myakisheva Yu.V., Kolesova Т.A., Khalitova Yu.A.
  4. Borodulina E.A., Yakovleva E.V.
  5. Fedorova P.A., Nazarov V.D., Musaelyan A.A., Lapin S.V., Boriskova M.E., Farafonova U.V., Emanuel V.L.
  6. Ershov P.V., Kaluzhskiy L.A, Ivanov A.S.
  7. Engalycheva M.G., Korotkova N.V., Petrov D.S., Sokolov V.A., Ryabkov A.N.
  8. Rizhak G.A., Chalisova N.I., Zalomaeva E.S., Ivko O.M., Ivanova P.N.
  9. Spirina L.V., Malysheva K.S., Chizhevskaya S.U., Kondakova I.V., Kovaleva I.V.