№1 / 2022

  1. Sergeeva E.Y., Fefelova Y.A., Bardezkaya Y.V.
  2. Chaulin A.M. P
  3. Takha E.A., Shuralev E.A., Renaudineau Y., Arleevskaya M.I.
  4. Kvetnoy I.M., Mironova E.S., Krylova Y.S., Mylnikova A.A., Zubareva T.S., Leont’eva D.O., Polyakova V.O., Petrosyan M.A.
  5. Pukhalskaya А.E., Linkova N.S., Umnov R.S., Kozlov K.L., Kvetnoy I.M., Paltsev M.A.
  6. Evsyukova I.I., Polyakova V.O., Kleimenova T.S., Kvetnoy I.M., Paltzev M.A.
  7. Palkina N.V., Zemtsov D.S., Narkevich A.N., Bardetskaya Ya.V., Kirichenko A.K., Ruksha T.G.
  8. Tiasto V.A.
  9. Shabaldin A.V., Tsepokina A.V., Shmulevich S.A., Ponasenko A.V.
  10. Krivolutskaya T.A., Emelyanova A.N., Emelyanov A.S., Vitkovsky Y.A.