№4 / 2022

  1. Paltsev M.A., Drobintseva A.O., Mironova E.S., Paltseva E.M., Do Ngoc Hop, Novak-Bobarykina U.A., Leontyeva D.O.
  2. Savitsky D.V., Linkova N.S., Kozhevnikova E.O., Saraev G.B., Kozlov K.L., Kvetnoy I.M.
  3. Igrunkova А.V., Valieva Y.М., Kalinichenko А.М., Kurkov А.V., Popova K.Yu., Shestakov D.Yu., Zaborova V.A.
  4. Vinogradova A.V., Smirnova P.A., Yakovchuk Z.Y., Tuchina O.P.
  5. Kovaleva O.V., Zybina N.N., Gratchev A.N., Chang V.L., Ognerubov N.A., Stilidi I.S., Kushlinskii N.E.
  6. Kuznik B.I., Smolyakov Y.N., Shapovalov K.G., Kazantseva L.S., Chalisova N.I.
  7. Barinov E.F., Grigoryan Kh.V., Malinin Y.Yu.
  8. Nikolaev A.A., Gudinskaya N.I., Ushakova M.V.
  9. Chalisova N.I., Ryzhak G.A., Khavinson V.Kh.
  10. Chetveryakov A.V., Tsepelev V.L.