№6 / 2022

  1. Paltzev M.A., Zubareva T.S., Zubareva A.S., Leontyeva D.O., Mironova E.S., Kvetnoy I.M.
  2. Krylova Yu.S., Kudriashov G.G., Nefedov A.O., Dokhov M.A., Zakharchenko A.O., Yablonskii P.K.
  3. Yudintceva N.M., Shevtsov М.А., Khotin М.G., Vinogradova Т.I., Muraviov А.N., Remezova А.N., Mikhailova N.А.
  4. Gershtein E.S., Kuzmin Yu.B., Alferov A.A., Korotkova E.A., Tsarapaev P.V., Sokolov N.Yu., Kuznetsov I.N., Vashketova O.I., Kozlova E.M., Yanushevich O.O., Boulytcheva I.V., Stilidi I.S., Kushlinskii N.E.
  5. Smolyakov Y.N., Kuznik B.I., Parts D.S., Davydov S.O., Solpov A.V., Chalisova N.I.
  6. Lapkina E.Z., Esimbekova A.R., Zinchenko I.S., Ruksha T.G.
  7. Orlova N.V., Muraviov A.N., Gorelova A.А., Remezova A.N., Vinogradova T.I., Yudintceva N.M., Nashchekina Y.A., Yablonsky P.K.
  8. Zorkaltseva E.Yu., Egorova Yu.O., Plotnikova Yu.K., Bazhenova Yu.V.
  9. Kolik L.G., Konkov V.G., Sorokina A.V., Miroshkina I.A., Kasabov K.A., Kudrin V.S., Durnev A.D.