№5 / 2023

  1. Podlesnaya P.A., Kovaleva O.V., Petrenko A.A., Kushlinskii N.E., Gratchev A.N.
  2. Zubareva T.S., Koroleva V.E., Zubareva A.S., Krylova Y.S., Mironova E.S., Yablonsky P.K.
  3. Hop Do Ngoc, Mironova E.S., Kvetnoy I.M., Dokhov M.A., Paltsev M.A.
  4. Vinogradova T.I., Esmedlyayeva D.S., Dyakova M.E., Muravyev A.N., Remezova A.N., Ariel B.M., Bogdanova E.O., Dogonadze M.Z., Zabolotnykh N.V., Yudintseva N.Yu., Polyakova V.O., Yablonskiy P.K.
  5. Morozova G.D., Namiot E.D., Rylina E.V., Korobeinikova T.V., Tsibulina A.A., Sadykov A.R., Yurasov V.V., Skalny A.V.
  6. Leontyeva D.O., Mironova E.S., Krylova Yu.S., Kvetnoy I.M., Yablonsky P.K., Drobintseva A.O.
  7. Chalisova N.I., Ivanova P.N., Egozova E.S.
  8. Balatskaya N.V., Fadeev D.V., Zueva M.V., Neroeva N.V.