ТНЕ АСTIVITIES OF PROTEASOMES AND CALPAINS IN THE STOMACH CANCER AND MUCOSA IN FOCAL ATROPHIC GASTRITIS

DOI: https://doi.org/10.29296/24999490-2018-01-06

E.V. Ivanova, I.V. Kondakova, O.V. Cheremisina, S.G. Afanasiev Tomsk Cancer Research Institute, Kooperativny bystreet, 5, Tomsk, 634050, Russian Federation Е-mail: [email protected]

Introduction. Aproblem of finding of new markers of the development and progression of gastric cancer is actual. In this context, investigations on the role of proteolytic system sin this pathologyare gaining in importance. The aim of the study. The study of the functioning ofproteasomesandcalpainsingastric tumorscompared tomucosainthe antralfocalatrophic gastritis. Methods. The chymotrypsin-likeactivity ofthe total proteasome pool, activity of 26Spoolandalternative forms of the proteasomes, as well as the generalcalpainactivity were detectedinthe clarifiedhomogenates of the tumorandintacttissueof the stomachand in mucosa in antralfocalatrophic gastritis in the reaction of hydrolysisfluorogenicoligopeptide Suc-LLVY-AMC using specificinhibitors. Results. The study has showna significantincrease in thechymotrypsin-like activity of the totalpool ofproteasome, activities of 26S-and20S-proteasome poolsandtotal activity of calpainsingastric tumorscompared to the intacttissue and mucosa inantralfocalatrophic gastritis. Moreover, the study revealedsignificant changes in the both totalproteasome andcalpainactivity dependingon the presence of lymph nodemetastases of gastric cancer. Conclusion. Thus, the identifiedchanges in proteasome and calpainsystemsin gastric cancerlead to the conclusionof the irsignificant role in the development and progressionof these disease.
Keywords: 
proteasome, 26S pool and 20S poolproteasome, calpains, stomach cancer, antralfocal atrophic gastritis

Список литературы: 
 1. Kaprin A.D., Starinskiy V.V., Petrova G.V. Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2013 g. (zabolevaemost` i smertnost`). M.: MNIOI im. P.A. Gercena filial FGBU «FMIC im. P.A. Gercena» Minzdrava Rossii. 2015; 250.
 2. [Kaprin A.D., Starinskij V.V., Petrova G.V. Malignancies in Russia in 2013 (morbidity and mortality). M.: MNIOI im. P.A. Gercena filial FGBU «FMIC im. P.A. Gercena» Minzdrava Rossii. 2015; 250 (in Russian)]
 3. Choynzonov E.L., Pisareva L.F., Zhuykova L.D. Zlokachestvennye novoobrazovaniya Tomskoy oblasti v 2004–2009 gg. Ocenka kachestva diagnostiki. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal. 2011; 3: 29–34.
 4. [Chojnzonov E.L., Pisareva L.F., Zhujkova L.D. Quality of cancer diagnosis in Tomsk region during the period 2004–2009. Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2011; 3: 29–34 (in Russian)]
 5. Martov S.I., Sevost`yanova N.V., Dmitrieva A.I., Koshel` A.P., Stepovaya E.A., Klokov S.S., Rakitin S.S., Zalesnaya E.V., Karpovich A.V., Maevskiy E.I. Polimorfizm genov fermentov pervoy i vtoroy fazy biotransformacii ksenobiotikov u bol`nyh rakom zheludka. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal. 2010; 4 (40): 30–3.
 6. [Martov S.I., Sevost'janova N.V., Dmitrieva A.I., Koshel' A.P., Stepovaja E.A., Klokov S.S., Rakitin S.S., Zalesnaja E.V., Karpovich A.V., Maevskij E.I. Gene polymorphism of phase i and phase ii xenobiotic biotransformation enzymes in gastric cancer patients. Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2010; 4 (40): 30–3 (in Russian)]
 7. Kondakova I.V., Spirina L.V., Koval` V.D., Shashova E.E., Choynzonov E.L., Ivanova E`.V., Kolomiec L.A., Chernyshova A.L., Slonimskaya E.M., Usynin E.A., Afanas`ev S.G. Himotripsinpodobnaya aktivnost` i sub``edinichnyy sostav proteasom v zlokachestvennyh opuholyah cheloveka. Molekulyarnaya biologiya. 2014; 48 (3): 444–51.
 8. [Kondakova I.V., Spirina L.V., Koval V.D., Shashova E.E., Choinzonov E.L., Ivanova E.V., Kolomiets L.A., Chernyshova A.L., Slonimskaya E.M., Usynin E.A., Afanasyev S.G. Chymotripsin-like activity and subunit composition of proteasomes in human cancers. Molekuljarnaja biologija. 2014; 48 (3): 444–51(in Russian)]
 9. Nemova N.N., Lysenko L.A., Kancerova N.P. Proteinazy semeystva kal`painov. Struktura i funkcii. Ontogenez. 2010; 41 (5): 381–9.
 10. [Nemova N.N., Lysenko L.A., Kancerova N.P. Proteases of the calpain family: Structure and functions. Ontogenez. 2010; 41 (5): 381–9 (in Russian)]
 11. Spirina L.V., Kondakova I.V. Rol` vnutrikletochnogo specificheskogo proteoliza v onkogeneze. Voprosy onkologii. 2008; 54 (6): 690–4.
 12. [Spirina L.V., Kondakova I.V. The role of cell specific proteolysis in cancers. Voprosy onkologii. 2008; 54 (6): 690–4 (in Russian)]
 13. Sharova N.P., Astahova T.M., Karpova Ya.D., Abaturova S.B., Lyupina Yu.V., Bogomyagkova Yu.V., Abramova E.B., Erohov P.A. Mnozhestvennye formy proteasom kak ob``ekty dlya razrabotki novyh protivoopuholevyh lekarstv. Onkohirurgiya. 2011; 3 (2): 37–42.
 14. [Sharova N.P., Astahova T.M., Karpova Ja.D., Abaturova S.B., Ljupina Ju.V., Bogomjagkova Ju.V., Abramova E.B., Erohov P.A. Multiple forms of proteasomes as targets for the development of novel antitumor drags. Onkohirurgija. 2011; 3 (2): 37–42 (in Russian)]
 15. Spirina L.V., Kondakova I.V., Choynzonov E.L., Chigevskaya S.Y., Shishkin D.A., Kulbakin D.Y. Expression of vascular endothelial growth factor and transcription factors HIF-1, NF-KB expression in squamous cell carcinoma of head and neck; association with proteasome and calpain activities. J. of Cancer Research and Clinical Oncology. 2013; 139 (4): 625–33.
 16. Arlt A., Bauer I., Schafmayer C., Tepel J., Müerköster S.S., Brosch M., Röder C., Kalthoff H., Hampe J., Moyer M.P., Fölsch U.R., Schäfer H. Increased proteasome subunit protein expression and proteasome activity in colon cancer relate to an enhanced activation of nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2). Oncogene. 2009; 28: 3983–96.
 17. Nakata W., Hayakawa Y., Nakagawa H. Sakamoto K., Kinoshita H., Takahashi R., Hirata Y., Maeda S., Koike K. Anti-tumor activity of the proteasome inhibitor bortezomib in gastric cancer. International Journal of Oncology. 2011; 39 (6): 1529–36.
 18. Goll D.E., Thompson V.F., Li H., Wei W., Gong, J. The calpain system. Physiol Rev. 2003; 83: 731–801.
 19. Abramova E.B., Astahova T.M., Erohov P.A., Sharova N.P. Mnozhestvennost` form proteasomy i nekotorye podhody k ih razdeleniyu. Izvestiya RAN Seriya biologicheskaya. 2006; 2: 150–6.
 20. [Abramova E.B., Astahova T.M., Erohov P.A., Sharova N.P. Multiple forms of proteasomes and approaches to their separation. Izvestija RAN Serija biologicheskaja. 2006; 2: 150–6 (in Russian)]
 21. Ben–Shahar S., Komlosh A., Nadav E., Shaked I., Ziv T., Admon A., DeMartino G.N., Reiss Y. 26S Proteasome-mediated Production of an Authentic Major Histocompatibility Class I-restricted Epitope from an Intact Protein Substrate. J. Biol. Chem. 1999; 274 (31): 2196–7.
 22. Spirina L.V., Kondakova I.V., Usynin E.A., Kolomiec L.A., Choynzonov E.L., Muhamedov M.R., Chernyshova A.L., Sharova N.P. Aktivnost` proteasom v tkanyah zlokachestvennyh opuholey razlichnyh lokalizaciy. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal. 2009; 5: 49–52.
 23. [Spirina L.V., Kondakova I.V., Usynin E.A., Kolomiec L.A., Chojnzonov E.L., Muhamedov M.R., Chernyshova A.L., Sharova N.P. Proteasome activity in cancer tissues. Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2009; 5: 49–52 (in Russian)]
 24. Spirina L.V., Kondakova I.V., Kolomiec L.A., Chernyshova A.L., Asadchikova O.N., Sharova N.P., Koval` V.D. Aktivnost` proteasom i ih sub``edinichnyy sostav pri giperplasticheskih processah i rake e`ndometriya. Opuholi zhenskoy reproduktivnoy sistemy. 2011; 4: 64–8.
 25. [Spirina L.V., Kondakova I.V., Kolomiec L.A., Chernyshova A.L., Asadchikova O.N., Sharova N.P., Koval' V.D. Proteasome activity and subunit composition in endometrial hyperplasia and cancer. Opuholi zhenskoj reproduktivnoj sistemy. 2011; 4: 64–8 (in Russian)]
 26. Shashova E.E., Kondakova I.V., Slonimskaya E.M., Glushhenko S.A., Kolegova E.S. Izmenenie himotripsinpodobnoy i kaspazopodobnoy aktivnostey proteasom v zavisimosti ot stepeni rasprostranennosti raka molochnoy zhelezy. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal. 2013; 5 (59): 45–9.
 27. [Shashova E.E., Kondakova I.V., Slonimskaja E.M., Glushhenko S.A., Kolegova E.S. Chymotrypsin-like and caspase-like proteasome activities in breast cancer. Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2013; 5 (59): 45–9 (in Russian)]
 28. Wang YY., Ye ZY., Zhao ZS., Tao HQ., Li SG. Systems biology approach to identification of biomarkers for metastatic progression in gastric cancer. J. Cancer. Res Clin. Oncol. 2010; 136 (1): 135–41.