№3 / 2014

  1. Aylamazyan E.K., Pal’tsev M.A., Krylova Yu.S., Sharfi Yu.N., Polyakova V.O., Kvetnoy I.M.
  2. Malashenkova I.K., Kazanova G.V., Didkovsky N.A.
  3. Maev I.V., Andreev D.N.
  4. Brylev M.I., Ramenskaya G.V., Lotorev D.S., Mukhacheva E.S., Kuznetsova N.B., Pavlova L.A., Lizunov A.U., Pelevin N.A.
  5. Abakushina E.V., Klinkova A.V., Kanevskiy L.M., Kovalenko E.I.
  6. Vorsanova S.G., Iourov I.Yu., Voinova V.Yu., Kurinnaya O.S., Zelenova M.A., Demidova I.A., Yurov Yu.B.
  7. Niyazova S.S., Chakova N.N., Mikhalenko A.P., Chebotareva N.V., Komissarova S.M., Krupnova E.V.
  8. Shashova E.E., Spirina L.V., Kondakova I.V., Slonimskaya E.M., Kolomiets L.A., Chernyshova A.L., Glushchenko S.A., Savenkova O.V.
  9. Frantsiyants Ye.M., Komarova Ye.F., Bandovkina V.A., Pozdnyakova V.V., Cheryarina N.D.
  10. Zharikova I.A., Ragulin Yu.A., Kondrashova T.V.