№2 / 2014

 1. Yurov Yu.B., Vorsanova S.G., Iourov I.Yu.
 2. Rubanovich A.V., Khromov-Borisov N.N.
 3. Khromov-Borisov N.N., Rubanovich A.V.
 4. Gonzalgo M., Ishkhanova G.
 5. Shuev G.N., Sychev D.A., Khokhlov A.A., Grachev A.V., Beloshitskaya T.A.
 6. Vilyanov V.B., Remennik A.Yu., Kobozev G.N., Orlov I.Yu., Kudryashov A.V., Telisheva Y.B.
 7. Saakyan S.V., Amiryan A.G., Tsygankov A.Yu., Loginov V.I., Burdennyy A.M.
 8. Dribnokhodova O.P., Mironov K.O., Dunaeva E.A., Shipulin G.A.
 9. Kolotii A.D., Vorsanova S.G., Iourov I.Yu., Demidova I.A., Kravets V.S., Kurinnaia O.S., Sharonin V.O., Bogatyreva E.P., Yurov Yu.B.
 10. Moiseeva E.V., Aronov D.A., Semushina S.G., Bozhenko V.K.
 11. Kovač Z.
 12. Churilov L.P., Stroev Yu.I., Utekhin V.I., Zinserling V.A., Balakhonov A.B., Molitvin M.N., Kovač Z.