№4 / 2019

  1. Paltsev M.A., Chemezov A.S., Linkova N.S., Drobintseva A.O., Polyakova V.O., Belushkina N.N., Kvetnoy I.M.
  2. Chernysheva A.A., Chekhonin I.V., Gurina O.I., Shepeleva I.I., Popova T.N.
  3. Glukhov A.I., Isagadzhiev A.M.
  4. Matveeva M.V., Samoilova Y.G., Zhukova N.G., Kudlai D.A.
  5. Solov’eva N.V., Makarova E.V., Vil’yanov V.B., Kremenitskaya S.A., Chausova S.V., Kichuk I.V., Shibalev D.V., Vasilyev V.A.
  6. Isakova Zh.T., Kipen V.N., Talaibekova E.T., Aldashev A.A., Aldasheva N.M., Bectursunov T.M., Mirrakhimov E.M.
  7. Maltseva N.V., Laputenko T.A., Smirnova A.Sh., Kan S.L.
  8. Stepanova Yu.A., Gritskevich A.A., Kharazov A.F., Morozova M.V., Kalinin D.V., Karelskaya N.A., Varava A.B.
  9. Sakaniya L.R., Tretiakov A.V., Shevtsova A.A., Kokaeva Z.G., Rudko O.I., Soboleva A.G., Korsunskaya I.M., Klimov E.A., Sobolev V.V.