№4 / 2013

  1. Obraztsov I.V., Godkov M.A.
  2. Makarov M.S.
  3. Kokov L.S., Shutikhina I.V., Timina I.E.
  4. Chernov V.I., Zelchan R.V., Titskaya A.A., Sinilkin I.G., Chizhevskaya S.Yu., Choynzonov E.L.
  5. Tumanova U.N., Dubova E.A., Karmazanovsky G.G., Shchegolev A.I.
  6. Andreev V.N., Evseev A.K., Garaeva G.P., Goldin M.M.
  7. Borovkova N.V., Aleksandrova I.V., Valetova V.V., Kobzeva E.N.
  8. Migunova E.V., Kudryashova N.E., Nikitina O.V., Beresneva E.A., Gol'dina I.M., Zabavskaya O.A., Sinyakova O.G., Mikhaylov I.P., Kosolapov D.A., Kungurtsev E.V.
  9. Kilina O.Yu., Zavadovskaya V.D., Zorkal'tsev M.A., Udodov V.D., Zamyshevskaya M.A.
  10. Romanov A.V., Chernov E.A., Edelstein M.V.