№1 / 2024

  1. Bueverova E.L., Zolnikova O.Yu., Paltzev M.A.
  2. Alieva A.M., Nikitin I.G., Valiev R.K., Baykova I.E., Kotikova I.A.
  3. Khomyakova T.I., Babaev M.A., Ponomarenko E.A., Khomyakov Yu.N.
  4. Morozova G.D., Logvinenko A.A., Grabeklis A.R., Nikolaev S.E., Sadykov A.R., Yurasov V.V., Skalny A.V.
  5. Kudriashov G.G., Zmitrichenko Yu.G., Vinogradova T.I., Dogonadze M.Z., Zabolotnyh N.V., Dyakova M.E., Esmedlyaeva D.S., Tochilnikov G.V., Nefedov A.O., Krylova Yu.S., Yablonskii P.K.
  6. Leontieva D.O., Zubareva A.S., Korovin A.E., Grishin A.P., Tovpeko D.V., Fedotkina T.V., Churilov L.P.
  7. Gvetadze R.S., Yarigin N.V., Muslov S.A., Ovchinnikov A.Y., Arutyunov S.D., Sukhochev P.Y.
  8. Yasenyavskaya A.L.