№6 / 2012

  1. Gnatenko D.A., Kostyushev D.S., Andreeva A.V., Filatova G.A., Notkins A., M. von Herrath, Paltsev M.A., Suchkov S.V.
  2. Kostyushev D.S., Krynskiy S.V., Pozzili P., Filatova G.N., M. von Herrath, Paltsev M.A., Suchkov S.V.
  3. Mamichev D.A., Kuznetsov I.A., Maslova N.E., Zanaveskin M.L.
  4. Moskaleva E.Yu., Severin S.E.
  5. Yabbarov N.G., Posypanova G.A., Vorontsov E.A.
  6. Dashinimaev E.B., Faizullin R.R., Zhang Meng, Muchkaeva I.A., Terskikh V.V., Sukhanov Y.V., Vasiliev A.V.
  7. Atkarskaya M.V., Zavarykina T.M., Zhizhina G.P., Burlakova E.B.
  8. Konovalov S.S., Litviakova O.M., Linkova N.S., Sedov E.V., Kvetnaia T.V., Mursalov S.U., Durnova A.O., Tolibova G.Kh., Kostylev A.V.
  9. Prashchayeu K.I., Ilnitski A.N., Bessarabov V.I., Pavlova T.V., Kvetnaya T.V., Bolhovitina O.A., Pozdnyakova N.M.