№all / 2012

 1. Paltsev M.A., Belushkina N.N.
 2. Demin V.F., Belushkina N.N., Paltsev M.A.
 3. Paltsev M.A., Kvetnoy I.M., Polyakova V.O., Konovalov S.S., Litvyakova O.M., Linkova N.S., Sevostyanova N.N., Durnova A.O., Tolibova G.Kh.
 4. Zenit-Zhuravleva E.G., Polkovnichenko E.M., Lushnikova A.A., Treshchalina E.M., Bukaeva I.A., Raikhlin N.T.
 5. Kiselev V.I., Alakhov V.Yu., Semov A.B., Iourtchenko L.V., Liu Lin Fang, Li Shengmin, Xu Yan, Su Xiaoxue, Muyzhnek E.L., Paltsev M.A.
 6. Molotkov A.S., Yarmolinskaya M.I., Polyakova V.O., Bezhenar’ V.F., Tsipurdeeva A.A., Rulev V.V., Durnova A.O., Tsitskarava D.Z.
 7. Koval V.D., Spirina L.V., Kondakova I.V., Kolomiets L.A., Shpileva O.V.
 8. Malolina E.A., Kulibin A.Yu.
 9. Nazarenko M.S., Botkina O.Yu., Puzyrev V.P.
 10. Petrov A.A., Sepp A.V., Petrova O.S., Chartorizhskaya N.N., Strambovskaya N.N., Vitkovsky Yu.A.
 11. Paltsev M.A., Kvetnoy I.M., Polyakova V.O., Lin’kova N.S., Kostylev A.V.
 12. Zanaveskin M.L., Mironova A.A., Popov A.M.
 13. Kovtun A.L., Poklonsky D.L.
 14. Lyubimova N.V., Kozarskaya G.V., Ageeva T.V., Portnoy S.M., Maslyaev A.V., Kushlinsky N.E.
 15. Burdennyy A.M., Kazubskaya T.P., Braga E.A., Nosikov V.V., Loginov V.I.
 16. Tumanova U.N., Dubova E.A., Karmazanovsky G.G., Shchegolev A.I.
 17. Lin’kova N.S., Polyakova V.O., Kvetnaia T.V., Katanugina A.S., Kostylev A.V., Abdulragimov R.I., Sevostyanova N.N.
 18. Kapustin R.V., Arzhanova O.N., Polyakova V.O.
 19. Aleksandrova N.V., Dubova E.A., Baev O.R., Shchegolev A.I., Sukhikh G.T.
 20. Bessudnova N.O., Bilenko D.I., Venig S.B., Atkin V.S., Galuska V.V., Zakharevich A.M.
 21. Galbinur T.P.
 22. Gnatenko D.A., Kostyushev D.S., Andreeva A.V., Filatova G.A., Notkins A., M. von Herrath, Paltsev M.A., Suchkov S.V.
 23. Kostyushev D.S., Krynskiy S.V., Pozzili P., Filatova G.N., M. von Herrath, Paltsev M.A., Suchkov S.V.
 24. Mamichev D.A., Kuznetsov I.A., Maslova N.E., Zanaveskin M.L.
 25. Moskaleva E.Yu., Severin S.E.
 26. Yabbarov N.G., Posypanova G.A., Vorontsov E.A.
 27. Dashinimaev E.B., Faizullin R.R., Zhang Meng, Muchkaeva I.A., Terskikh V.V., Sukhanov Y.V., Vasiliev A.V.
 28. Atkarskaya M.V., Zavarykina T.M., Zhizhina G.P., Burlakova E.B.
 29. Konovalov S.S., Litviakova O.M., Linkova N.S., Sedov E.V., Kvetnaia T.V., Mursalov S.U., Durnova A.O., Tolibova G.Kh., Kostylev A.V.
 30. Prashchayeu K.I., Ilnitski A.N., Bessarabov V.I., Pavlova T.V., Kvetnaya T.V., Bolhovitina O.A., Pozdnyakova N.M.