№5 / 2014

 1. Swaab D.F.
 2. Ailamazyan E.K., Tolibova G.H., Petrosyan M.A., Tral' T.G., Serdiukov S.V.
 3. Sudalina M.N., Durnova A.O., Polyakova A.O., Paltseva E.M.
 4. Krylova Yu.S., Sharfi Yu.N., Gzgzyan A.M., Sosnina A.K., Kvetnoy I.M.
 5. Denisova V.M., Yarmolinskaya M.I., Polyakova V.O., Rulev V.V., Durnova A.O.
 6. Glotov A.S., Vashukova E.S., Danilova M.M., Pakin V.S., Masharsky A.E., Fedotov P.V., Zainulina M.S., Arzhanova O.N., Mozgovaya E.V., Baranov V.S.
 7. Ryzhkova O.S., Shipitsyna E.V., Aniskina A.I., Slyadnev M.N., Savicheva A.M.
 8. Medvedev D.S., Benberin V.V., Molodtsova I.D., Yanova O.A.
 9. Boiko E.V., Maltsev D.S., Suetov A.A.
 10. Proshchayev K.I., PavlovaT.V., Pozdnyakova N.M., Kvetnaya T.V., Ilnitski A.N., Bashuk V.V.
 11. Popuchiev V.V., Konoplyannikov A.G., Mikhina L.N.