№5 / 2020

  1. Martusevich A.K
  2. Khabarov V.N., Belushkina N.N., Paltsev M.A., Kvetnoy I.M.
  3. Khomyakova T.I., Tereshin M.N., Esipov R.S., Magomedova A.D., Kozlovskaya G.V., Kozlovsky Yu.E., Khomyakov Yu.N.
  4. Samoilova Y.G., Koshmeleva M.V., Oleynik O.A., Filippova T.A., Tolmachev I.V., Kudlay D.A., Mutalimi V.E., Bolotova N.V.
  5. Ivanova А.А., Melnikova E.S., Gurazheva A.A., Malutina S.K., Rodina I.A., Khamovich O.V., Novoselov V. P., Maksimov V.N.
  6. Engalycheva M.G., Fomina M.A., Petrov D.S., Tazina T.V.
  7. Drapkina Yu.S., Timofeeva A.V., Chagovets V.V., Makarova N.P., Frolova A.M., Kalinina E.A.
  8. Khabarov V.N., Kvetnoy I.M., Linkova N.S., Paltsev M.A.
  9. Silantyev A.S., Chekhonin I.V., Chernysheva A.A., Gurina O.I., Pavlova S.A., Pavlova G.V., Savelieva T.A., Loshhenov V.B., Chekhonin V.P.