№4 / 2012

  1. Paltsev M.A., Belushkina N.N.
  2. Demin V.F., Belushkina N.N., Paltsev M.A.
  3. Paltsev M.A., Kvetnoy I.M., Polyakova V.O., Konovalov S.S., Litvyakova O.M., Linkova N.S., Sevostyanova N.N., Durnova A.O., Tolibova G.Kh.
  4. Zenit-Zhuravleva E.G., Polkovnichenko E.M., Lushnikova A.A., Treshchalina E.M., Bukaeva I.A., Raikhlin N.T.
  5. Kiselev V.I., Alakhov V.Yu., Semov A.B., Iourtchenko L.V., Liu Lin Fang, Li Shengmin, Xu Yan, Su Xiaoxue, Muyzhnek E.L., Paltsev M.A.
  6. Molotkov A.S., Yarmolinskaya M.I., Polyakova V.O., Bezhenar’ V.F., Tsipurdeeva A.A., Rulev V.V., Durnova A.O., Tsitskarava D.Z.
  7. Koval V.D., Spirina L.V., Kondakova I.V., Kolomiets L.A., Shpileva O.V.
  8. Malolina E.A., Kulibin A.Yu.
  9. Nazarenko M.S., Botkina O.Yu., Puzyrev V.P.
  10. Petrov A.A., Sepp A.V., Petrova O.S., Chartorizhskaya N.N., Strambovskaya N.N., Vitkovsky Yu.A.