№4 / 2015

  1. Paltseva E. M.
  2. Kareva E.N., Tikhonov D.A., Bekhbudova L.Kh., Ivanovskaya T.N., Breusenko V.G.
  3. Yunusova N.V., Kondakova I.V., Kolomiets L.A., Villert A.B.
  4. Kushlinskii N.E., Timofeev Yu.S., Boulytcheva I.V., Gershtein E.S., Babkina I.V., Kuznetsov I.N., Soloviev Yu.N., Aliev M.D.
  5. Nemtsova M.V., Tanas A.S., Alekseeva E.A., Bykov I.I., Zaletayev D.V., Khorobrykh T.V., Strelnikov V.V.
  6. Kryzhanovskii S.A., Tsorin I.B., Kolik L.G., Stolyaruk V.N., Vititnova M.B., Ionova E.O., Sorokina A.V., Miroshkina I.A., Durnev A.D., Seredenin S.B.
  7. Robakidze N.S., Shchukina O.B., Baranovsky A.Yu., Durnova A.O., Polyakova V.O.
  8. Kucher A.N., Buykin S.V., Babushkina N.P., Puzyrev K.V., Garganeeva A.A., Shipulin V.M., Puzyrev V.P.
  9. Titskaya A.A., Chernov V.I., Slonimskaya E.M., Sinilkin I.G., Zelchan R.V.
  10. Stepovaya E.A., Ryazantseva N.V., Nosareva O.L., Zakirova E.V., Naumova A.I., Vesnina O.N., Orlov D.S., Shakhristova E.V., Ivanov V.V., Novitsky V.V.