№1 / 2017

 1. Zhdanov D.D., Lokhonina A.V., Sokolov N.N.
 2. Ratushnyak M.G., Severin S.E.
 3. Kit O.I., Vodolazhsky D.I., Timoshkina N.N.
 4. Zuev V.A., Lin’kova N.S., Polyakova V.O., Paltseva E.M., Kvetnaia T.V., Kukanova E.O., . Popuchiev V.V
 5. Bikbov M.M., Khusnitdinov I.I., Zaydullin I.S., Vildanova R.R., Sigaeva N.N.
 6. Ponasenko A.V., Golovkin A.S., Khutornaya M.V., Kutikhin A.G., Yuzhalin A.E., Barbarash O.L., Barbarash L.S.
 7. Surkov A.N., Baranov A.A., Namazova-Baranova L.S., Savostyanov K.V., Pushkov A.A., Zhurkova N.V., Kustova O.V., Potapov A.S., Movsisyan G.B., Gevorkyan A.K., Volynets G.V., Skvortsova T.A.
 8. Elchaninov A.V., Fatkhudinov T.Kh., Usman N.Yu., Makarov A.V., Arutyunyan I.V., Kananykhina E.Yu, Bolshakova G.B., Goldstein D.V., G.T. Sukhikh G.T.
 9. Bovt P.A., Vishnevskaya T.V., Nurmukhametova E.A., Blokhina N.P., Deryabin P.G., Samokhvalov E.I., Kolobukhina L.V., Khlopova I.N., Kelly E.I., Malyshev N.A., AlkhovskyS.V.
 10. Tatarinova T.N., Alexeyeva N.P., Freylikhman O.A., Kostareva A.A., Grekhov E.V., Moiseeva O.M.
 11. Vodolazhsky D.I., Dvadnenko K.V., Timoshkina N.N., Abramova N.A., Maksimov A.Yu., Vladimirova L.Yu.