№5 / 2012

 1. Paltsev M.A., Kvetnoy I.M., Polyakova V.O., Lin’kova N.S., Kostylev A.V.
 2. Zanaveskin M.L., Mironova A.A., Popov A.M.
 3. Kovtun A.L., Poklonsky D.L.
 4. Lyubimova N.V., Kozarskaya G.V., Ageeva T.V., Portnoy S.M., Maslyaev A.V., Kushlinsky N.E.
 5. Burdennyy A.M., Kazubskaya T.P., Braga E.A., Nosikov V.V., Loginov V.I.
 6. Tumanova U.N., Dubova E.A., Karmazanovsky G.G., Shchegolev A.I.
 7. Lin’kova N.S., Polyakova V.O., Kvetnaia T.V., Katanugina A.S., Kostylev A.V., Abdulragimov R.I., Sevostyanova N.N.
 8. Kapustin R.V., Arzhanova O.N., Polyakova V.O.
 9. Aleksandrova N.V., Dubova E.A., Baev O.R., Shchegolev A.I., Sukhikh G.T.
 10. Bessudnova N.O., Bilenko D.I., Venig S.B., Atkin V.S., Galuska V.V., Zakharevich A.M.
 11. Galbinur T.P.