№5 / 2019

  1. Kuznik B.I., Davidov S.O., Chalisova N.I.
  2. Khomyakova T.I., Kozlovskaya G.V., Magomedova A.D., Chertovich N.F., Kozlovsky Yu.E., Parkhomenko Yu.G., Khomyakov Yu.N.
  3. Suprunchuk V.E., Denisova E.V.
  4. Pushkin A.S., Danilova I.A., Volchkov V.A., Yakovlev A.A.
  5. Ivanov K.Yu., Patochka G.L., Nikanorova E.A., Nagiba V.I.
  6. Yakimovich I.Yu., Gusakova S.V., Kotlovsky M.Yu., Ivanov V.V., Vasilyev V.N., Dygai A.M., Kudlay D.A
  7. Kopylova V.S., Boronovskiy S.E., Nartsissov Ya.R.
  8. Belonogov R.N., Lavrentev S.N., Palkina N.V., Komina A.V., Motorina A.V., Mikhailova A.K., Narkevich A.N., Ruksha T.G.
  9. Shuvatova V.G., Semochkina Yu.P., Posypanova G.A., Moskaleva E.Yu.