№5 / 2015

 1. Ivashchenko D.V., Nasyrova R.F., Ivanov M.V., Taraskina A.E., Sosin D.N., Sosina K.A., Hal'chitskiy S.E., Sychev D.A., Neznanov N.G.
 2. Paltsev M.A., Soldatov V.M., Kozlov K.L., Paltseva E.M., Linkova N.S., Polyakova V.O., Sedova E.V., Mursalov S.U., Kvetnoy I.M.
 3. Gazitaeva Z.A., Drobintseva A.O., Chung Y., Polyakova V.O., Kvetnoy I.M.
 4. Ludannyy R.I., Alvarez Figueroa M.V., Prokopenko A.V., Valdokhina A.V., Shipulin G.A.
 5. Kit O.I., Gevorkyan Yu.A., Soldatkina N.V., Vodolazhsky D.I.
 6. Ulyanov V.Yu., Norkin I.A., Puchinyan D.M., Drozdova G.A., Konyuchenko E.A.
 7. Kareva E.N., Kotsyubinskaya N.А., Bulatova L.S., . Solomatina А.А.
 8. Arutjunyan A.V., Pustygina A.V., Milyutina Yu.P., Zaloznyaya .I.V., Kozina L.S.
 9. Bandovkina V.A., Frantsiyants E.M., Pogorelova Yu.A., Cheryarina N.D.
 10. Popova E.N., Ponomarev A.B., Paltseva E.M., Lebedeva M.V., Kazina E.A., Popova I.A.
 11. Denisenko N.P., Sychev D.A., Sizova Zh.M., Kazakov R.E., Grachev A.V.
 12. Kashtanova E.V., Polonskaya Ya.V., Kurguzov А.V., Kamenskaya, O.V., Ragino Yu.I., Chernyavsky A.M.