№all / 2022

 1. Sergeeva E.Y., Fefelova Y.A., Bardezkaya Y.V.
 2. Chaulin A.M. P
 3. Takha E.A., Shuralev E.A., Renaudineau Y., Arleevskaya M.I.
 4. Kvetnoy I.M., Mironova E.S., Krylova Y.S., Mylnikova A.A., Zubareva T.S., Leont’eva D.O., Polyakova V.O., Petrosyan M.A.
 5. Pukhalskaya А.E., Linkova N.S., Umnov R.S., Kozlov K.L., Kvetnoy I.M., Paltsev M.A.
 6. Evsyukova I.I., Polyakova V.O., Kleimenova T.S., Kvetnoy I.M., Paltzev M.A.
 7. Palkina N.V., Zemtsov D.S., Narkevich A.N., Bardetskaya Ya.V., Kirichenko A.K., Ruksha T.G.
 8. Tiasto V.A.
 9. Shabaldin A.V., Tsepokina A.V., Shmulevich S.A., Ponasenko A.V.
 10. Krivolutskaya T.A., Emelyanova A.N., Emelyanov A.S., Vitkovsky Y.A.
 11. Yablonsky P.K., Drobintseva A.O., Zubareva T.S., Krylova Yu.S., Leonteva D.O., Kvetnoy I.M., Paltsev M.A.
 12. Potskherashvili N.D., Zolnikova O.Yu., Ivashkin V.T.
 13. Lyubimova N.V., Kuzminov A.E., Lebedeva A.V., Timofeev Yu.S., Toms M.G., Stilidi I.S., Kushlinskii N.E.
 14. Chalisova N.I., Ryzhak G.A., Umnov R.S., Linkova N.S.
 15. Koroleva E.I., Musaelyan A.A., Nazarov V.D., Lapin S.V., Vorobev S.L., Sharova O.L., Kozorezova E.S., Korablina I.M., Emanuel V.L., Orlov S.V.
 16. Kandrashkina Yu.A., Orlova E.A.
 17. Osmanova S.O., Huseynov G.O., Magomedova Z.M., Tyavmagomedova P.M.
 18. Pozdnyakov D.I.
 19. Chalisova N.I., Nikitina E.A., Gutop E.O., Fridman N.V.
 20. Paltsev M.A., Drobintseva A.O., Mironova E.S., Paltseva E.M., Do Ngoc Hop, Novak-Bobarykina U.A., Leontyeva D.O.
 21. Savitsky D.V., Linkova N.S., Kozhevnikova E.O., Saraev G.B., Kozlov K.L., Kvetnoy I.M.
 22. Igrunkova А.V., Valieva Y.М., Kalinichenko А.М., Kurkov А.V., Popova K.Yu., Shestakov D.Yu., Zaborova V.A.
 23. Vinogradova A.V., Smirnova P.A., Yakovchuk Z.Y., Tuchina O.P.
 24. Kovaleva O.V., Zybina N.N., Gratchev A.N., Chang V.L., Ognerubov N.A., Stilidi I.S., Kushlinskii N.E.
 25. Kuznik B.I., Smolyakov Y.N., Shapovalov K.G., Kazantseva L.S., Chalisova N.I.
 26. Barinov E.F., Grigoryan Kh.V., Malinin Y.Yu.
 27. Nikolaev A.A., Gudinskaya N.I., Ushakova M.V.
 28. Chalisova N.I., Ryzhak G.A., Khavinson V.Kh.
 29. Chetveryakov A.V., Tsepelev V.L.